jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

Nejsme hmotou, která trvá, ale vzory, které se množí.

NORBERT WIENER

Můj příběh

Důvěra. Důvěra je základním předpokladem kvality nejen běžných mezilidských vztahů, ale i určujícím předpokladem pro naplnění vztahu mezi advokátem a jeho klientem. A protože důvěřovat, alespoň v minimální rovině, je možné jen někomu, koho alespoň trochu znáte, dovolím si na tomto místě být trochu osobní a říci vám o mně samotném alespoň něco málo více, než zvládne běžná, vedle přítomná reprodukce profesního životopisu.

Byť by se to tu určitě vyjímalo dobře, nemůžu říct, že bych vždycky chtěl být advokátem a už alespoň od nástupu na gymnázium si cíleně šel za svým. Jako kluka mě to táhlo nepřekvapivě směrem k mým hlavním koníčkům, takže jsem chtěl být ne právníkem, ale takovým rybářem nebo novinářem. Klukovské představy časem začaly narážet na realitu a postupně se čím dál více zobecňovat a redukovat na „něco“, co bude hlavně daleko od matematiky s fyzikou.

Že to nakonec bude právo, nebylo ani tak zásluhou nějakého pevného vnitřního přesvědčení, ale mám-li být upřímný, tak hlavně zásluhou zápalu a nadšení profesora, který nás vedl k maturitě z „občanky“ a dokázal mně podat základy práva takovým způsobem, že právnická fakulta Masarykovy univerzity nemohla chybět mezi školami, na které jsem se hlásil. Nicméně o tom, že z té poměrně pestré řady oborů, které vystudování právnické fakulty nabízí, by to měla být právě advokacie, jakožto svobodné povolání, jsem už měl jasno hned od prvního semestru.

Po rychlém a úspěšném absolvování právnické fakulty jsem plynule navázal na praxi při studiu v menší advokátní kanceláři v centru Brna, kde jsem následně po dobu něco málo přesahující čtyři roky pracoval jako advokátní koncipient. Kancelář sice byla malá zázemím, ale bohatá na pestrou a různorodou agendu, takže jsem již v průběhu koncipientské praxe měl šanci získat potřebné zkušenosti z případů spadajících pod řadu různorodých oborů práva; rodinným právem počínaje, trestním právem konče.

Prakticky ihned po složení advokátní zkoušky jsem se začal věnovat vlastní praxi v kanceláři na třídě kpt. Jaroše, v níž jsem se snažil zúročit nabyté zkušenosti. Ty mi umožnily získat poměrně rychle pestrou klientelu a s ní i neméně pestrou agendu, která mi obohacuje profesní život dodnes, protože naprostá většina klientů se za mou s jejich problémy všeho druhu v případě potřeby pravidelně vrací.

Zhruba po osmi letech působení na „Jarošce“ jsem byl v důsledku prodeje a přestavby domu, kde jsem měl kancelář, donucen se přesunout se svou praxí z historických prostor do modernější, leč méně osobité budovy IBC na Příkopě.

Po zhruba roce působení na nové adrese jsem využil profesně zajímavou nabídku pracovat pro velkou koncernovou skupinu, která se rozhodla vybudovat vlastní interní právní tým, spadající přímo pod nejužší vedení společnosti. Změna je život a nabídka být na určitou dobu součástí týmu, složeného z lidí, majících zkušenosti jak z advokacie, tak i Nejvyššího soudu nebo i vedoucích pozic na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, byla nepředstírám lákavá. A tak jsem na časově omezenou dobu svěřil klienty po dohodě s nimi do péče mého kolegy, s nímž jsem dlouhá léta pravidelně spolupracoval, a šel sbírat další zkušenosti na pozici korporátního právníka. Na starost jsem měl část pro stěžejní stěžejní sporné agendy, kterou si převzala od velkých pražských advokátních kanceláří, jakož i nově vznikající spory společnosti s jejími dlužníky. Nedílnou součásti této bezesporu obohacující části mé profesní kariéry bylo i podílení se na tvorbě rozsáhlé smluvní dokumentace na primárně zakázkové věci v hodnotě jdoucí do více než desítek milionů korun.

Advokacie a s ní spojená pestrost agendy, míra svobody i odpovědnosti se ale z krve dostává velmi těžko. Když se k tomu přidají nikoliv nepodstatné osobní věci a zvyšující se tlak předaných klientů, dávající člověku najevo, že jej osobně i přes zajištěnou kvalitní profesní péči postrádají, rozhodl jsem se k lítosti mých kolegů z korporátu, vrátit se ke svému kopytu. Změna je život.

Místo návratu zpět někam do středu Brna, kam za mnou byli klienti za dlouhé roky zvyklí dojíždět, jsem se – trochu již znaven hektickým prostředím velkoměsta – rozhodl ovšem jako nové místo působiště mojí vlastní advokátní praxe zvolit Rajhrad.

Proč právě Rajhrad? Pominuli důvody osobní, jejichž ventilace přeci jen vyžaduje vyšší míru důvěry vzájemného vztahu, než kterou mohu mít s většinou pro mě anonymních čtenářů těchto řádků, pak tím hlavním důvodem budiž fakt, že na Rajhradsku již několik let bydlím a mám to tu jednoduše rád. Jak tu zdejší atmosféru a klid, tak i onu větší míru pospolitosti, prostou odcizující anonymity. Velká část mých stálých klientů navíc podniká v okrese Brno-venkov a dostupnost pro stálé klienty z Brna je dá se říci bezproblémová, o dostupnějším parkování nemluvě. A pokud tím ještě mohu pomoci zvýšit míru občanské vybavenosti okolí svého bydliště a být nápomocen lidem ve svém užším okolí, považuji to za změnu ku prospěchu věci.

Nejen prací je však člověk živ, advokáty nevyjímaje. A tak po „pracovní době“ trávím nejraději – mimo čas prožívaný společně s ženou a dvěma dětmi – zbývající volný čas u našeho rybníku Za Starou Pilou, případně na břehu Svratky nad splavem v Rajhradicích. Vysedávání u vody v přírodě s prutem v ruce bylo pro mě už od malička balzámem na všechny starosti, hektičnost a ruch velkoměsta a stejně na mě působí dodnes. Podobně jako filmy, knihy, kvalitní rocková hudba nebo můj poslední zatím nezmíněný, leč neméně plnohodnotný koníček v podobě vaření a pečení. Nejen prací je člověk živ, ale i formován…

Pokud tedy hledáte právní služby či potřebujete právní pomoc a dočetli jste se až sem, pak se nejprve sluší poděkovat za čas, který jste čtením těchto řádků věnovali Vy k seznámení se mnou. A budete-li chtít, můžete se tak na mě snad s alespoň s určitým minimem důvěry obrátit. A slovy klasika s notnou dávkou odlehčením doufám, že důvěru ve mě vloženou, nezklamete!

Dosažené vzdělání

1993 – 1998 I. Německé zemské gymnasium, Brno (maturita)

1998 – 1999 Státní jazyková škola, Brno (všeobecná státní zkouška z anglického jazyka)

1999 – 2004 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Mgr.)

Právní praxe

2004 - 2009 Advokátní koncipient

Více než čtyřletá praxe v malé advokátní kanceláři s pestrou agendou, se zaměřením zejména na občanské právo, trestní právo s menším podílem korporátní a správní agendy.

Od roku 2009 doposud - samostatná advokátní praxe

Výkon generální právní praxe se zaměřením na občanské právo (bytové právo, převodní smlouvy, smlouvy o dílo a nájemní smlouvy, vymáhání plnění ze závazkových vztahů), právo obchodních korporací (zakládání obchodních společností a provádění jejich změn), trestní právo, pracovní právo a v dílčím směru i správní právo. V posledních dvou letech nad rámec uvedeného rozšíření zaměření o právo na ochranu osobních údajů.

Pravidelné zastupování klientů před soudy v rámci uvedené praxe a po celou dobu praxe rovněž pravidelné poradenství příspěvkové organizaci s přenesenou působností výkonu státní správy v oblasti správního práva a pracovního práva.

2019 - 2020 Korporátní právník v nadnárodní koncernové skupině

Působení v několikačlenném právním týmu velké koncernové skupiny s širokou spornou i smluvní agendou.

Potřebujete právní pomoc? Ozvěte se.

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.