jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

Spolehlivost. Individuální přístup. Důraz na řešení.

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?Komplexní právní služby prověřené mnohaletou praxí.

Ve vlastní advokátní praxi, kterou provozuji od roku 2009, se snažím pokrývat v rámci svých možností co nejpestřejší škálu jednotlivých oblastí práva. Díky tomu pak jsem připraven vycházet vstříc řadě požadavků stálé a různorodé klientely a zároveň nabízet komplexnější řešení věcí a sporů, viděné optikou nikoliv jen jedné právní oblasti.

K dispozici Vám tak v případě zájmu mohu dát své zkušenosti nejen z celé řady případů a věcí z oblastí závazkového, rodinného, pracovního nebo trestního práva, ale rovněž ze správních řízení, vedených například v oblasti poskytování zdravotních služeb a sociálněprávní ochrany dětí. A aktuálně pak i z agendy spadající do práva na ochranu osobních údajů.

Při poskytování právních služeb ve všech oblastech kladu vždy důraz na individuální přístup ke každému klientovi a především na nalezení co nejvhodnějšího řešení, dle jeho možností i představ, čeho chce v dané věci dosáhnout. Věřím, že s výjimkami potvrzujícími pravidlo, vždy ke klientově spokojenosti.

Právní služby poskytuji pouze v českém jazyce.

Závazkové právo
Zpracování i revize většiny typů občanskoprávních smluv, řešení sporů ze závazkových vztahů.
Rodinné právo
Rozvodové právo, manželské majetkové právo a úpravy poměrů rodičů k nezletilým dětem.
Pracovní právo
Pracovně právní smlouvy, zánik pracovního poměru, spory z pracovních vztahů.
Bytové právo
Právní služby pro společenství vlastníků jednotek, nájemní vztahy, vymezování a převody jednotek.
Trestní právo
Zastupování klientů ve všech fázích trestního řízení včetně zastupování poškozených.
Doplňkové služby
Advokátní úschova finančních prostředků a listin, konverze dokumentů a ověřování podpisů.

REFERENCENaše firma využívala právních služeb pana Mgr. Spáčila dlouhé roky. Vždy jsem obdivoval jeho profesionalitu, odbornost a vůli věci řešit. Osobně si pana Spáčila vážím i za jeho lidský přístup a jeho snahu vyřešit jakýkoliv problém. Považuji jej za výborného rádce a zkrátka profíka.

FRANTIŠEK JANÍČEK

Spoluvlastník a jednatel firmy Janíček & Čupa, výroba speciálních uzenin s.r.o.

REFERENCEJako předseda výboru SVJ hodnotím právní služby Mgr. Jana Spáčila na velmi dobré úrovni, vyzdvihl bych především velkou flexibilitu a ochotu pana advokáta.

LUDVÍK NĚMEČEK

Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Renneská 48 a 50

REFERENCEMgr. Spáčil nám již mnohokrát velice pomohl v oblasti obchodního práva, ale také občanského a rodinného. Jeho služby využíváme i pro řešení osobních záležitostí, ale také pracovních a podnikatelských. Právní spory vždy vyřeší v náš nejlepší prospěch. Na pana Spáčila se můžeme kdykoliv spolehnout a jeho právní služby vřele doporučuji.

KAMIL VEDRAL

OSVČ, majitel firmy provozující zakázkové truhlářství

REFERENCEDíky dlouholeté spolupráci našich firem s kanceláří Mgr. Spáčila a řadě úspěchů, které jsme společně dokázali vybojovat, státním úřadům a molochům navzdory, mohu právní služby jeho kanceláře s klidným svědomím doporučit.

MUDr. Igor Mucha, Ph.D.

Lékař a vlastník i jednatel firem NEO PLUS s.r.o., NEO Ambulance s.r.o. a NEO Apotéka s.r.o.

KONTAKTY A ADRESA Potřebujete právní pomoc? Ozvěte se.

TELEFON:
+420 776 176 171
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Čt: 8:30 – 16:30
Pá: 8:30 - 15:00
ADRESA
Rajhrad, Štefánikova 116
EMAIL:
jan@akspacil.cz

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.