jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

Nejsme hmotou, která trvá, ale vzory, které se množí.

NORBERT WIENER

Můj příběh

Důvěra je základním pilířem stability nejen běžných mezilidských vztahů, ale i nikoliv bezvýznamným předpokladem pro naplnění vztahu advokáta s jeho klientem. A protože důvěřovat, alespoň v minimální rovině, je možné jen někomu, koho alespoň trochu znáte, dovolte mi na tomto místě se Vám představit v trochu osobnější rovině, než té vedle přítomné v podobě profesního životopisu.

Protože k advokacii mě to zásluhou hlavně našeho profesora z nauky občanské začalo intenzivně táhnout již od posledních dvou let studiu gymnazia, měl jsem po hladkém absolvování právnické fakulty zcela jasno, které z řady právnických profesí bych se chtěl ve svém profesním životě věnovat. S trochu za náhodu převlečeného štěstí se mi podařilo plynule navázat na praxi při studiu v menší advokátní kanceláři v centru Brna, kde jsem následně po dobu něco málo přesahující čtyři roky pracoval jako advokátní koncipient. Kancelář sice byla malá zázemím, ale bohatá na pestrou a různorodou agendu, takže jsem již v průběhu koncipientské praxe měl šanci získat potřebné zkušenosti z případů spadajících pod řadu různorodých oborů práva; rodinným právem počínaje, trestním právem konče.

Ihned po složení advokátní zkoušky jsem se pak začal v Brně za Lužánkami konečně věnovat vlastní praxi, kterou pak s jednou kratší zpestřující přetržkou vykonávám až do současnosti. Vzhledem k množství stále se vracejících klientů a době, po kterou se samostatné praxi naplno věnuji, dá se snad říci, že úspěšně a ke spokojenosti nejen své, ale i klientů.

Jejich zájem o poskytování právních služeb z mojí strany nijak negativně neovlivnila ani skutečnost, že jsem po zhruba 9 letech vedení vlastní praxe využil profesně zajímavou nabídku pracovat pro velkou koncernovou skupinu při zakládání vlastního, interního právního týmu, skládaného jak z kolegů z advokacie, tak i Nejvyššího soudu a vedoucích pozic na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zkušenosti bývají zpravidla k nezaplacení. A možnost podílet se zhruba rok na zpracovávání smluvní dokumentace k velkým veřejným zakázkám, a k tomu se věnovat klíčové sporné obchodní agendě velké korporace, umožňující mj. i nahlédnout do stylu práce těch největších advokátních kanceláří v ČR, takovouto zkušeností bezesporu byla.

Po návratu zpět k vlastní advokátní praxi jsem se po sehnání adekvátních prostor rozhodl na místo vrácení se do centra Brna vybrat jako nové místo svého působiště Rajhrad. Na Rajhradsku již několik let bydlím a mám to tu jednoduše rád. Jak tu zdejší atmosféru a klid, tak i onu větší míru vzájemné pospolitosti. O bezproblémové dostupnosti pro všechny stálé klienty nemluvě.

Nejen prací je však člověk živ. A tak mimo to, že jsem advokát, jsem taky vášnivý rybář, kuchař amatér, fanoušek kvalitního sci-fi, rockové hudby, k tomu i manžel, otec a dokonce už dvojnásobný nevlastní děd. Řazeno náhodně, nikoliv dle důležitosti.

A pokud jste se díky hledání právních služeb dočetli až sem, pak se sluší poděkovat za čas, který jste čtením těchto řádků k seznámení se mnou věnovali. A budete-li chtít, můžete se tak na mě snad s alespoň s určitým minimem důvěry obrátit. A, slovy klasika s notnou dávkou odlehčení, doufám, že důvěru ve mě vloženou, nezklamete!

Dosažené vzdělání

1993 – 1998 I. Německé zemské gymnasium, Brno (maturita)

1998 – 1999 Státní jazyková škola, Brno (všeobecná státní zkouška z anglického jazyka)

1999 – 2004 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Mgr.)

Právní praxe

2004 - 2009 Advokátní koncipient

Praxe v menší advokátní kanceláři s pestrou agendou v řadě oblastí práva.

Od roku 2009 doposud - samostatná advokátní praxe

Generální právní praxe se zaměřením na občanské právo (bytové právo, rodinné právo, příprava i kontrola smluv, vymáhání plnění ze závazkových vztahů), trestní právo, pracovní právo a v dílčím směru i korporátní a správní právo.

Pravidelné zastupování klientů před soudy a pravidelné poradenství řadě SVJ a příspěvkové organizaci s přenesenou působností výkonu státní správy v oblasti správního práva a pracovního práva.

2019 - 2020 Korporátní právník v nadnárodní koncernové skupině

Působení v několikačlenném právním týmu velké koncernové skupiny s širokou spornou i smluvní agendou.

Potřebujete právní pomoc? Ozvěte se.

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.