jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

Nepropadejte panice.

DOUGLAS ADAMS

Pár slov k odměně za právní služby.

Výše odměny za poskytování právních služeb je regulována vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, zkráceně advokátním tarifem. Ten pak, nedohodne-li se advokát s klientem na jiné ceně za právní služby, stanovuje výši odměny za jednotlivé úkony právní služby na základě zjistitelné hodnoty věci, která je předmětem právní služby a z té je pak kalkulována konkrétní výše odměny za právní služby. Nelze-li tarifní hodnotu určit, pak stanovuje náš tarif výši odměny typově podle povahy věci, v níž jsou právní služby poskytovány.

Tolik k obecně závazné regulaci a nyní k mojí vlastní praxi, při které se zpravidla snažím na výši mojí odměny za právní služby s klientem dohodnout. Při návrhu výše odměny pak vycházím jednak z možností konkrétního klienta a zároveň ale i složitosti věci a hodnoty mojí vlastní práce. Ve většině věcí, kdy součástí právních služeb není převzetí právního zastoupení, je pak z mojí strany nabízená výše odměny za právní služby nižší, než výše odměny stanovená naším tarifem.

Součástí dohodnuté smluvní odměny jsou pak u mě vždy i veškeré náklady hotových výdajů spojené s běžnou administrativou (poštovné, hovorné, kopie listin atd.) a je-li součástí poskytovaných právních služeb i zpracování či připomínkování listin, na nichž je právním předpisem vyžadováno úřední ověření podpisu či podpisů, máte vždy odměnu za poskytnutí této doplňkové služby automaticky již v ceně. V případě převzetí právního zastupování máte rovněž ve sjednané odměně vždy zahrnuto i provedení autorizované konverze veškerých pro vedení řízení potřebných listin a rozhodnutí. Součástí odměny naopak nejsou hotové výdaje na správní či soudní poplatky nebo znalecké posudky.

Kolik Vás to bude stát?

Pro sestavení si minimálně orientační představy o možné mnou navrhované výši odměny za právní služby, o jejichž poskytnutí byste měli zájem, budiž Vám nápomocen následující přehled nejběžnějších poptávaných i poskytovaných právních služeb, které Vám mohu nabídnout. V případě výše odměny za jednotlivé úkony při převzetí právního zastoupení, jakož i v případě výše odměny za zpracování smluv, berte prosím uvedené částky jako zpravidla (nikoliv nutně vždy) určitou minimální výši odměny, jejíž konečná výše bude z části zohledňovat hodnotu předmětu plnění, rozsah smlouvy nebo složitost a časovou náročnosti přebírané věci. Výši odměny za právní služby dle našeho si pak pro ilustraci můžete spočítat například tady.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
1500
Základní sazba za hodinovou konzultaci s klientem bez převzetí zastoupení nebo sjednání navazujících právních služeb.
ÚKONOVÁ SAZBA
2000
Základní sazba za úkon právní služby při právním zastupování ve věci; konečná výše se odvíjí od složitosti věci.
HODINOVÁ SAZBA
1500
Základní sazba za hodinu práce, nabízená při dlouhodobějších formách pravidelné spolupráce s klientem.
MĚSÍČNÍ PAUŠÁL
8000
Základní sazba paušální měsíční odměny při dlouhodobější formě spolupráce, pokrývající 10 hodin práce.
SMLOUVY
4000
Základní sazba za zpracování běžných typů smluv; konečná výše se odvíjí od hodnoty předmětu plnění.
ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA
3000
Základní sazba za realizaci úschovy finančních prostředků; konečná výše se odvíjí od výše uschovávané částky.

Doplňkové služby.

Pokud jste z Rajhradu a okolí a potřebujete úředně ověřit podpis na listině, na níž ze zákona musí být úředně ověřen, případně potřebujete provést autorizovanou konverzi dokumentu do elektronické nebo listinné podoby, mohu Vám nabídnout i poskytnutí těchto doplňkových služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že nicméně jde opravdu o doplňkové služby, které primárně nabízím klientům ve spojení s poskytováním právních služeb, pak jen prosím o předchozí domluvu po telefonu či emailu, abych měl dostatečný časový prostor pro poskytnutí těchto služeb, které nejsem schopen poskytovat na počkání.

Odměna za úřední ověření podpisu  – 50,-Kč/ podpis.

Odměna za autorizovanou konverzi  – 40,-Kč/ strana.

Potřebujete právní pomoc? Ozvěte se.

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.