jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

Nepropadejte panice.

DOUGLAS ADAMS

Pár slov k odměně za právní služby.

Odměna za poskytování právních služeb je upravována vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, zkráceně advokátním tarifem. Ten pak, nedohodne-li se advokát s klientem na jiné ceně za právní služby, stanovuje výši odměny za jednotlivé úkony právních služeb zpravidla na základě zjistitelné hodnoty věci, která je předmětem právní služby.

V rámci mé vlastní praxi se nicméně zpravidla snažím na výši mojí odměny za právní služby s klientem dohodnout. Při návrhu výše odměny pak vycházím jednak z možností konkrétního klienta, složitosti věci a hodnoty mojí vlastní práce. Ve většině věcí, kdy součástí právních služeb není převzetí právního zastoupení, je pak z mojí strany nabízená výše odměny za právní služby nižší, než výše odměny stanovená advokátním tarifem.

Součástí dohodnuté smluvní odměny jsou pak u mě vždy i veškeré náklady hotových výdajů spojené s běžnou administrativou (poštovné, hovorné, kopie listin atd.) a je-li součástí poskytovaných právních služeb i zpracování či připomínkování listin, na nichž je právním předpisem vyžadováno úřední ověření podpisu, mají klienti vždy odměnu za poskytnutí této doplňkové služby automaticky u mě zahrnutou již v ceně. V případě právního zastupování pak mají klienti rovněž ve sjednané odměně zahrnuto i provedení autorizované konverze veškerých pro vedení řízení potřebných listin a rozhodnutí.

Součástí odměny naopak nejsou hotové výdaje na správní či soudní poplatky nebo znalecké posudky.

Kolik Vás to bude stát?

Pro sestavení si minimálně orientační představy o možné mnou navrhované výši odměny za právní služby, o jejichž poskytnutí byste měli zájem, budiž Vám nápomocen následující orientační přehled nejběžnějších poptávaných i poskytovaných právních služeb, které Vám mohu nabídnout. Výši odměny za právní služby dle advokátního tarifu si pak pro srovnání můžete spočítat například tady.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
1500
Základní sazba za hodinovou konzultaci s klientem bez převzetí zastoupení nebo sjednání navazujících právních služeb.
ÚKONOVÁ SAZBA
2000
Základní sazba za úkon právní služby při právním zastupování ve věci; konečná výše se odvíjí od složitosti věci.
HODINOVÁ SAZBA
1500
Základní sazba za hodinu práce, nabízená při dlouhodobějších formách pravidelné spolupráce s klientem.
MĚSÍČNÍ PAUŠÁL
8000
Základní sazba paušální měsíční odměny při dlouhodobější formě spolupráce, pokrývající 10 hodin práce.
SMLOUVY
4000
Základní sazba za zpracování běžných typů smluv; konečná výše se odvíjí od typu a rozsahu smlouvy.
ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA
4000
Základní sazba za realizaci úschovy finančních prostředků; konečná výše se odvíjí od výše uschovávané částky.

Doplňkové služby.

Pokud jste z Rajhradu a okolí a potřebujete úředně ověřit podpis na listině, na níž ze zákona musí být úředně ověřen, případně potřebujete provést autorizovanou konverzi dokumentu do elektronické nebo listinné podoby, mohu Vám nabídnout i poskytnutí těchto doplňkových služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že nicméně jde opravdu o doplňkové služby, které primárně nabízím klientům ve spojení s poskytováním právních služeb, pak jen prosím o předchozí domluvu po telefonu či emailu, abych měl dostatečný časový prostor pro poskytnutí těchto služeb, které nejsem schopen poskytovat na počkání.

Odměna za úřední ověření podpisu  – 50,-Kč/ podpis.

Odměna za autorizovanou konverzi  – 40,-Kč/ strana.

Potřebujete právní pomoc? Ozvěte se.

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.