jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

HomePřehled právních služeb

Za vším hledej peníze.

MILTON FRIEDMAN

Kolik Vás to bude stát?

Výše odměny za poskytování právních služeb je regulována vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), která upravuje výši odměny za jednotlivé úkony právní služby primárně na základě stanovení tarifní hodnoty věci, v níž jsou právní služby poskytovány, z níž je pak poměrně hodnota jednotlivých úkonů právních služeb kalkulována. V případech, kdy pak nelze tarifní hodnotu určit, pak stanovuje náš tarif výši odměny typově podle povahy věci, v níž jsou právní služby poskytovány.

Zejména s ohledem na výši odměny, kalkulované z tarifní hodnoty, dávám vždy přednost možnosti, kterou nám jako advokátům nabízí §3 advokátního tarifu, a snažím se s klientem na výši odměny za právní služby, o které má klient zájem, dohodnout tak, aby tato odměna jak vyhovovala možnostem klienta, tak ale zároveň odpovídala složitosti věci a hodnotě mojí vlastní práce.

Zpracování smluvní dokumentace

Značnou část mé pracovní náplně tvoří zpracování smluvní dokumentace dle přání klientů; převodními smlouvami nemovitostí či obchodních podílů počínaje, pracovními smlouvami konče.

Vymáhání pohledávek

Stejně objemnou část mojí agendy představuje vymáhání pohledávek klientů a nejde-li to jinak, pak i jejich zastupování ve všech fázích soudního řízení. Ačkoliv bych se mohl holedbat zkušenostmi z velkého množství v drtivé většině úspěšných sporů, nejsem ten typ advokáta, který by se snažil věci řešit primárně soudní cestou, která je mnohdy pro nás advokáty hned z řady aspektů tou zajímavější. Je-li tu nějaký prostor pro řešení věci mimosoudní cestou, snažím se jej vždy nejen najít, ale i naplnit řešením, na kterém se obě strany dokáží shodnout.

Agenda bytových družstev a společenství vlastníků

Pravidelně se pak věnuji řešením otázek spojených s agendou bytových družstev a společenství vlastníků, ať už ze strany samotných právnických osob nebo jejich členů. S řadou družstev jsme společně absolvovali takřka celý proces při privatizaci obecního majetku, založením družstva počínaje a rozdělením domu na bytové jednoty a jejich převodem konče.  Na tuto úspěšnou spolupráci jsme pak navázali při zakládaní společenství vlastníků jednotek a poskytování právní pomoci při jejich běžné agendě. Budiž mi v tomto směru určitou výhodou, že jsem několik let zastával funkci předsedy výboru společenství vlastníků, takže se řady problémů dokáži lépe vcítit.

Zastupování v trestním řízení

Za svou praxi jsem pak zastupoval desítky klientů i v trestních řízeních, a to jako obhájce ustanovovaný státem ex offo, tak i jako zvolený obhájce na plnou moc. Ačkoliv je to mnohdy pro počáteční absenci vzájemné důvěry poměrně složité, protože stálou klientelu, která by potřebovala právní pomoc právě v této oblasti nemám, snažím se vždy být ke klientům maximálně upřímný, aby vždy a ve všech stádií řízení věděli na čem vzhledem ke skutkovému stavu věci jsou a k čemu jaké kroky mohou vést. Upřímnost je nejlepší cestou k nalezení důvěry a vždy, kdy tato vůle byla na obou stranách, pak se nám společně podařilo dosáhnout, troufám si říci u většiny klientů, maxima možného.

Ochrana osobních údajů

V poslední době jsem pak s většinou stálých klientů podobě menších firem i díky mediálnímu zviditelnění oblasti ochrany osobních údajů, související s přijetím a nabytím účinnosti GDPR, společně prošli i procesem analýzy rizik a zpracováním potřebné dokumentace pro naplnění povinností, spojených s ochranou osobních údajů.

Doplňkové služby

Jako za určitou samozřejmost pak počítám poskytování právních služeb v podobě svěřenské správy finančních prostředků a listin zpravidla při převodech nemovitostí na základě advokátní úschovy, ověřování podpisů na listinách, na nichž ze zákona musí být podpis úředně ověřen a autorizovanou konverzi listin v elektronické či listinné podobě. Byť poslední dvě z uvedených služeb nabízím primárně klientům jako součást jiné právní služby, mám-li být nějak nápomocen větší míře kvality občanské vybavenosti u nás v Rajhradě, pak jsem připraven poskytnout tuto formu služby i samostatně. Prosím však s ohledem na pracovní vytíženost o předchozí domluvu.

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.