jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

Kdo neviděl padat noc, ať neslibuje kráčet tmou.

J. R. R. TOLKIEN

Jaké právní služby Vám mohu nabídnout?

Advokacie JE řemeslo. Ve škole (v rámci studií) i od školitele (v rámci koncipientské praxe) se toho člověk v rámci přípravy může i musí pravda naučit docela dost, leč nic z toho vás stejně jako u každého řemesla nenaučí tolik, jako samotná praxe. Vlastní případy, vlastní práce, vlastní chyby. Zkušenost sama je zkrátka nepřenosná a každý právník je do značné míry v tom, co dělá tak dobrý, jak bohaté má zkušenosti. A co si z nich dokáže vzít.

Byť jsem díky přístupu svého školitele měl od začátku mé koncipientské praxe na starost pravidelně spoustu případů z různých oblastí práva a mohl se následně jako samostatný advokát věnovat generální praxi, jsem dalek toho

Zpracování smluvní dokumentace

Značnou část mé pracovní náplně tvoří zpracování smluvní dokumentace dle přání klientů; převodními smlouvami nemovitostí či obchodních podílů počínaje, pracovními smlouvami konče.

Vymáhání pohledávek

Stejně objemnou část mojí agendy představuje vymáhání pohledávek klientů a nejde-li to jinak, pak i jejich zastupování ve všech fázích soudního řízení. Ačkoliv Vám mohu nabídnout zkušenosti z velkého množství úspěšných sporů, nejsem ten typ advokáta, který by se snažil věci řešit primárně soudní cestou, byť ta je mnohdy pro nás advokáty hned z řady aspektů tou zajímavější. Je-li tu nějaký prostor pro řešení věci mimosoudní cestou, snažím se jej vždy nejen najít, ale i využít pro nalezení řešení, na kterém se obě strany dokáží shodnout.

Agenda bytových družstev a společenství vlastníků

Pravidelně se pak věnuji řešením otázek spojených s agendou bytových družstev a společenství vlastníků, ať už ze strany samotných právnických osob nebo jejich členů. S řadou družstev jsme společně absolvovali takřka celý proces při privatizaci obecního majetku, založením družstva počínaje a rozdělením domu na bytové jednoty a jejich převodem konče.  Na tuto úspěšnou spolupráci jsme pak navázali při zakládaní společenství vlastníků jednotek a poskytování právní pomoci při jejich běžné agendě. Budiž mi v tomto směru určitou výhodou, že jsem několik let zastával funkci předsedy výboru společenství vlastníků, takže se řady problémů dokáži lépe vcítit.

Zastupování v trestním řízení

Za svou praxi jsem pak zastupoval desítky klientů i v trestních řízeních, a to jako obhájce ustanovovaný státem ex offo, tak i jako zvolený obhájce na plnou moc. Ačkoliv je to mnohdy pro počáteční absenci vzájemné důvěry poměrně složité, protože stálou klientelu, která by potřebovala právní pomoc právě v této oblasti nemám, snažím se vždy být ke klientům maximálně upřímný, aby vždy a ve všech stádií řízení věděli na čem vzhledem ke skutkovému stavu věci jsou a k čemu jaké kroky mohou vést. Upřímnost je nejlepší cestou k nalezení důvěry a vždy, kdy tato vůle byla na obou stranách, pak se nám společně podařilo dosáhnout, troufám si říci u většiny klientů, maxima možného.

Ochrana osobních údajů

V poslední době jsem pak s většinou stálých klientů podobě menších firem i díky mediálnímu zviditelnění oblasti ochrany osobních údajů, související s přijetím a nabytím účinnosti GDPR, společně prošli i procesem analýzy rizik a zpracováním potřebné dokumentace pro naplnění povinností, spojených s ochranou osobních údajů.

Doplňkové služby

Jako za určitou samozřejmost pak počítám poskytování právních služeb v podobě svěřenské správy finančních prostředků a listin zpravidla při převodech nemovitostí na základě advokátní úschovy, ověřování podpisů na listinách, na nichž ze zákona musí být podpis úředně ověřen a autorizovanou konverzi listin v elektronické či listinné podobě. Byť poslední dvě z uvedených služeb nabízím primárně klientům jako součást jiné právní služby, mám-li být nějak nápomocen větší míře kvality občanské vybavenosti u nás v Rajhradě, pak jsem připraven poskytnout tuto formu služby i samostatně. Prosím však s ohledem na pracovní vytíženost o předchozí domluvu.

Rodinné právo

Značnou část mé pracovní náplně tvoří zpracování smluvní dokumentace dle přání klientů; převodními smlouvami nemovitostí či obchodních podílů počínaje, pracovními smlouvami konče.

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.